Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan.

OK

Bouwvoorbereiding

Bouwbegeleiding en directievoering

Bouwvergaderingen

Projectmanagement

Aannemersselectie

Oplevering

Mediation/ onderzoeksrapporten

Nulmetingen

Bouwbegeleiding en projectbegeleiding

B&V Raadgevend Ingenieurs biedt de mogelijkheid voor het uit handen geven van de bouwbegeleiding en projectbegeleiding van uw project. Als intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerende bedrijven of instanties zorgen wij ervoor dat de initiële ideeën volgens plan gerealiseerd worden.

Het startpunt in de bouwvoorbereiding is beoordelen van de plannen en het -in samenspraak met u als opdrachtgever- verzorgen van een objectieve aannemersselectie. Aansluitend vindt het aanvragen van de offertes plaats en beoordelen wij of de offertes van de (onder-)aannemers compleet, realistisch en correct zijn. Daarna maken we een realistische projectplanning en werken we nauw samen met de betrokken partijen om een goed verloop te waarborgen.

Begeleiding van uw project door B&V heeft veel voordelen. Door een actieve sturing als onafhankelijk intermediair vindt er een betere afstemming plaats tussen alle betrokken partijen. Dit leidt tot een efficiëntere planning, tijdwinst en kostenbesparingen. Daarnaast onderkennen we vroegtijdig afwijkingen in de uitvoering v. Hierdoor voorkomen we mogelijke juridische en economische geschillen. Graag ontzorgen wij u als opdrachtgever en nemen wij deze verantwoordelijkheid op ons.

Ook als u het voortraject elders heeft ondergebracht kunt u ons benaderen voor de bouw- of projectbegeleiding. Als onafhankelijk intermediair kunnen wij deze rol goed vervullen. Wij behartigen graag uw belangen zodat uw project volgens plan, planning en realistisch budget uitgevoerd worden.

Indien u verwikkeld bent in een juridisch geschil over de uitvoering van een bouwproject? Dan kunnen wij de uitgevoerde werkzaamheden als onafhankelijke adviseurs vakinhoudelijk beoordelen. Wij maken toegankelijke onderzoeksrapporten voor juridisch gebruik en bieden eventueel ook een mediation-traject.

B&V Raadgevend Ingenieurs is uw partner in alle fasen van het bouwproces. Wij helpen u dan ook graag op het gebied van bouwbegeleiding en projectbegeleiding. Bekijk de portfolio pagina voor meer informatie over onze recent uitgevoerde projecten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem hier contact op!